INSPIRATION. Вдъхновяващо


И съвсем в духа на блога един стих, на който попаднах днес от Уолтър Уинтъл. Мотивиращ…за силата на нашите мисли, за това каква трябва да е нашата нагласа, как трябва да сме уверени  и смели в мечтите си. 

АЗ МОГА

Ако мислиш “сразен съм” – сразен си.
Ако мислиш “не смея” – не смееш.
Ако казваш “бих искал”, но си мислиш “не мога” –
просто няма как да успееш…

Ако мислиш, че губиш – “загубен си”,
ще ти каже светът без упойка!
Успехът се крие в твоята воля
и е в умствената ти настройка…

Ако мислиш “назад съм” – назад си,
който мисли високо – не пада!
Просто трябва да бъдеш напълно уверен,
щом си тръгнал да дириш награда…

Не най-силният, нито най-бързият
обезателно грабват залога!
Но човекът, който печели играта
е този, който мисли “АЗ МОГА!”…

INSPIRATION

THE MAN WHO THINKS HE CAN

If you think you are beaten, you are
If you think you dare not, you don’t,
If you like to win, but you think you can’t
It is almost certain you won’t.

If you think you’ll lose, you’re lost
For out of the world we find,
Success begins with a fellow’s will
It’s all in the state of mind.

If you think you are outclassed, you are
You’ve got to think high to rise,
You’ve got to be sure of yourself before
You can ever win a prize.

Life’s battles don’t always go
To the stronger or faster man,
But soon or late the man who wins
Is the man who thinks he can.

Autor – Walter D. Wintle

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s