Албумче: Little princess

❤ Преди много години в семейството на крал и кралица се родило красиво момиченце. Те отдавна искали дете и затова били много щастливи… Гордият крал скоро организирал…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s